Τάσεις στον σχεδιασμό ιστοσελίδων

Τάσεις στον σχεδιασμό ιστοσελίδων και το SEO

Το SEO και οι αλλαγές του αλγορίθμου της Google είναι αυτές που οδηγούν και τις εξελίξεις στον σχεδιασμό ιστοσελίδων και δημιουργούν τις τάσεις της εποχής. Όσες ιστοσελίδες δεν ακολουθούν τις τάσεις που επιτάσσει η Google, χάνουν σιγά σιγά θέσεις από τις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης. 1. Mobile first design για τη Google Αυτή την χρονιά η Google προχώρησε…
Read more


06/08/2019 0