Μήνας: Ιούλιος 2019

A guide to Virtual Beings and how they impact our world

Money from big tech companies and top VC firms is flowing into the nascent “virtual beings” space. Mixing the opportunities presented by conversational AI, generative adversarial networks, photorealistic graphics, and creative development of fictional characters, “virtual beings” envisions a near-future where characters (with personalities) that look and/or sound exactly like humans are part of our day-to-day…
Read more


30/07/2019 0
HTTP/2

HTTP/2 για ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες!

Το HTTP είναι το βασικότερο πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τους browsers με σκοπό να μεταφερθούν τα απαραίτητα δεδομένα μεταξύ ενός server και του χρήστη που έχει ζητήσει την προβολή μιας ιστοσελίδας: οποιαδήποτε ενέργεια και αν κάνεις online, από την παρακολούθηση ενός βίντεο μέχρι την αγορά από κάποιο eShop, περνάει από το HTTP πριν φτάσει σ’ εσένα.…
Read more


29/07/2019 0